Toplinski proračun

 

EPS LAŠTRO je osmislio  kompjuterski program za proračun toplinske zaštite koji našim klijentima omogućava i olakšava cjelovitu ocjenu valjanosti građevinskih konstrukcija i to sa aspekta:

  • površinske mase konstrukcije,
  • toplinske provodljivosti,
  • toplinske stabilnosti na ljetni režim,
  • i difuzije vodene pare.

Program ne ograničava korisnike isključivo upotrebom naših proizvoda, nego omogućava unošenje i korištenje novih materijala, pa čak i ako se radi o toplinskoj izolaciji. Takođe, program omogućava brzo slaganje novih konstrukcija, bilo da se radi o sasvim novoj konstrukciji ili kopiranju iz već postojećih projekata, odnosno kataloga konstrukcija.

Program toplinski proračun uključuje virtualnu kuću sa detaljnim opisom procesa ugradnje EPS-a, kao i ostale veoma korisne podatke.

Olakšajte sebi poslovanje i naručite naš besplatni promotivni CD.

Naziv tvrtke: (obvezno)

Ime i Prezime: (obvezno)

Adresa: (obvezno)

Grad: (obvezno)

Poštanski broj: (obvezno)

Email: (obvezno)

Napomena:

Detaljno:

koverta2

Uslovi korištenja:

Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili djelova ovog CD-a (uključujući dokumenta, slike, fotografije i sl.), bez obzira na razloge za takvo djelo zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava.